Zákaznická linka
296 200 500

Rozvody TUV


Nedílnou součástí každodenního života bezpochyby tvoří teplá voda. Úkolem společnosti EkoTerm - Servis je zajistit Vám teplou vodu s co nejnižším prostojem odtoku studené vody a snížit tak celkovou spotřebu vody. Dle platných předpisů (ČSN EN 806-2) je vyžadováno, aby při úplném otevření kohoutku s teplou vodou vytékala nejpozději po 30 sekundách voda o teplotě 50° - 55° C a výjimečně 60°C. V době odběrové špičky se pak teplota krátkodobě snižuje na 45°C. Na trhu se již pohybujeme od roku 1992 a spokojenost zákazníků je naší prioritou číslo jedna.

Staráme se o rozvody teplé užitkové vody (TUV), které jsou vedeny přes kotelnu do jednotlivých bytů. V případě jakéhokoliv problému je k dispozici technik, na kterého se můžete kdykoliv obrátit a on situaci zhodnotí a vyřeší.