Zákaznická linka
296 200 500

Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie


Od roku 2013 stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie:

  • hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,
  • vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné,
  • hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,
  • hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění
  • a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
  • hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie a
  • doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.

Četnost provádění kontroly

Výkon kotlePalivoPrvní kotrola od uvedení do provozuDalší kontroly
20-100 kWvšechna10 let10 let
> 100 kWplynná4 roky4 roky
Výňatek z přílohy č. 5 k vyhlášce 194/2013 Sb.