Zákaznická linka
296 200 500

Správa a provoz kotelny


Smlouva o provozu kotelny a výměníkových stanic.

Tato služba dle zvoleného rozsahu zahrnuje například:

  • převzetí odpovědnosti
  • dozorování obsluhou kotelny a dálkovým dohledem
  • havarijní službu po dobu 24 hodin 365 dní v roce
  • poradenská činnost
  • poskytnutí slev na materiál použitých při opravách
  • provádění technických prohlídek a oprav
  • sledování a zajišťování předepsaných revizí a kontrol
  • správa a provoz kotelny dle právních předpisů
  • vedení a archivace provozní dokumentace
  • zajištění cejchování kalorimetrů, vodoměrů a dalších měřících zařízení

Správa a provoz kotelen, výměníkových stanic, je zajišťována na základě paušální měsíční odměny. Případné nadstandartní služby jsou účtovány zvlášť.

Havarijní služba 24/7

Naše havarijní služba je k dispozici pro smluvní zákazníky non-stop včetně víkendů a můžete se na nás skutečně spolehnout, vždy se dovoláte pomoci. Vozidla jsou vybavena pro neodkladné technické zásahy pro zprovoznění technologií v co nejkratším čase.

Klientská zóna s Ekoterm CLOUD

Každý z našich klientů má možnost přístupu ke své dokumentaci přes naše webové rozhraní, kde může naleznout revizní, servisní zprávy v elektronické podobě, provozní deníky, hlášení poruch, teploty a aktuální stav svých technologií, termíny provedení revizí a další užitečné informace pro přehled řízení jeho tepelného zdroje.

Správa kotelny Praha