Zákaznická linka
296 200 500

Revize a servisní prohlídky kotelny


Bezpečný provoz plynových kotelen či výměníkových stanic je možné zajistit pouze pokud jsou prováděny pravidelné revizní a servisní prohlídky.

Právnická osoba (např. společenství vlastníků či bytové družstvo) provozující vyhrazená technická zařízení si musí počínat tak, aby se vyhrazené technické zařízení nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. Zákon č. 250/2021 Sb. § 20 odst. 1

Nechcete nést odpovědnost a mít starosti s revizemi kotelny? Podívejte se na službu Správa a provoz kotelny

Povinné revize kotelny

 • Odborná prohlídka kotelny dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
 • Revize elektrických zařízení dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
 • Revize plynových zařízení dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.
  • Kontrola plynových zařízení
  • Provozní revize plynovodu (F)
  • Provozní revize plynových spotřebičů (G)
 • Revize tlakových zařízení dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
  • Provozní revize tlakových nádob (TNS)
  • Vnitřní revize tlakových nádob (TNS)
  • Tlaková zkouška tlakových nádob
  • Zkouška těsnosti tlakových nádob
 • Kontrola a čištění spalinové cesty (Revize komínů) dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
 • Revize požárně bezpečnostních zařízení dle zákona č. 133/1985 Sb.
  • Revize hasících přístrojů
  • Revize požárních dveří
  • Revize požárních ucpávek
  • Revize požárních klapek
  • Revize zařízení pro detekci hořlavých plynů a par
 • Měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb.
 • Kontrola systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.

Povinné servisní prohlídky zařízení kotelny

 • servisní prohlídky kotlů
 • servis expanzních automatů OLYMP, REFLEX a dalších značek
 • servis a funkční zkoušky Měření a regulace (MaR)
 • servis elektrických ventilů

Odstraňování závad z revizí

Provozovatel kotelny je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Zákon č. 250/2021 Sb. § 20 odst. 5